Forskningsetisk utvalg


Medlemmer av det forskningsetiske utvalget ved Universitetet i Stavanger:

Styret ved Universitetet i Stavanger vedtok 21.09.06 å opprette et forskningsetisk utvalg ved UiS. Les mer om utvalgets mandat.

I tillegg til å være et rådgivende organ ønsker det forskningsetiske utvalget å bidra til at forskningen ved UiS skjer i henhold til anerkjente normer. Utvalget ser sin rolle som både proaktivt og beredskapsmessig.

Utvalget har følgende medlemmer:
Prorektor/professor Bård Mæland (VID vitenskapelige høgskole - leder)
Sorenskriver Helge Bjørnestad (Stavanger tingrett)
Prodekan forskning Bjørn Hjertager (UiS)
Førsteamanuensis Anne Nevøy (UiS)
Professor Ole Andreas Engen (UiS)
Seniorforsker Johan Olav Helland (IRIS)
Professor MSO Ulla Schmidt (Universitetet i Århus)
Stipendiat Christian Kuran (UiS)
 

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) ved UiS er sekretariat for utvalget


Sist oppdatert av Lene Elisabeth Myhren (22.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Referater fra møter i Forskningsetisk utvalg

2017                                                                                                                                                                               3. januar
26. juni
20. november

2016
21. januar
4. mars
15. mars

2015
15. oktober

2014
29. april

2013
15. april

2012
8. februar

2011
7. desember

2010
4. november
4. mars

2009
7. januar

2008
22. august
28. mai