Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)


Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk er hjemlet i forskningsetikkloven og helseforsknings-loven.

De syv regionale komiteene er satt sammen av personer med ulik fagbakgrunn, lekrepresentanter og representanter for pasientforeninger.

Komiteene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år om gangen.

Forskere ved UiS skal søke Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK Vest).

Komiteen har også til oppgave å veilede og gi råd om forskningsetiske spørsmål.

Søknadsfrist: Som regel en frist per måned (9 per år).
Søknadsprosedyre: Elektronisk.

I selve søknaden angis følgende personer som:

Forskningsansvarlig: Dekan
Kontaktperson: Marianne Gjerlaugsen

Se også Personvern og forskning - har jeg søknadsplikt? for mer informasjon.


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (07.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol