Toppforskningsprogram for yngre fremragende forskere ved UiS 2015-2019 (ToppForsk-UiS)


Universitetet i Stavanger har i samarbeid med Universitetsfondet fått på plass et toppforskningsprogram for yngre fremragende forskere (ToppForsk-UiS) med et budsjett på 50-60 mill. kr.

Hensikten med ToppForsk-UiS programmet er å bidra til å stimulere unge talentfulle forskere innen UiS sine satsingsområder til:

1) å bygge opp under yngre forskeres CV-er og forskningsmiljø,
2) å nå opp i konkurransen om midler fra Forskningsrådet,
3) å kunne hevde seg med søknader til European Research Council (ERC) og andre EU forskningsprogrammer
4) å bygge opp fagmiljø på nivå med sentre for fremragende forskning (SFF) eller sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) på lengre sikt.

Satsingen er i tråd med regjeringens nasjonale forskningsmål om økt forskningskvalitet og utvikling av verdensledende forskningsmiljø, gjenspeilt i Meld. St. 7 (2014–2015) Langtidsplan for forskning.

Gjennom programmet vil UiS støtte prosjektsøknader som har fått gode evalueringer fra Forskningsrådet eller EUs forskningsprogram, men som ikke har fått støtte. Universitetsfondet bidrar med 25 mill. kr, og UiS støtter programmet med tilsvarende beløp.

Universitetsfondet vil kunne finansiere 6-9 prosjekter gjennom utlysninger for 2015 og 2016, og 2017 hvis det er midler tilgjengelig. Prosjektlederen må være yngre enn 45 år, og må i tillegg kunne vise til selvstendig forskningsarbeid, tidligere søknader om ekstern finansiering og god publiseringsaktivitet- og kvalitet. I tillegg skal prosjektet fortrinnsvis ligge under UiS sine prioriterte satsingsområder.

Utlysning for 2017 og søknadsskjema finnes i høyre marg.

Kontaktperson: Forskningsdirektør Troels Gyde Jacobsen (51833063)

English version of programme description, call and application form.  


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (13.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol