Beregningsmodell for totale kostnader i eksternt finansierte prosjekter (TDI-modellen).


UHR har en beregningsmodell for totale kostnader i eksternt finansierte prosjekter (TDI modellen). Denne vil bli tatt i bruk i hele sektoren fra 2014, og vil blant annet gi uttelling for institusjonene i form av økt prosjektfinansiering ved søknader til Forskningsrådet. Modellen baseres på regnskapstall samt beregning av medgått TID, DIREKTE og INDIREKTE kostnader i eksterne prosjekter (herav TDI modellen).

TDI-modellen gir mulighet for større dekning på eksterne prosjekter, og skal benyttes ved beregning av kostnader ved ekstern finansiering av prosjekter.

Kalkylen og mer informasjon ligger tilgjengelig i prosjekthåndboka under Indirekte kostnader - total kostnadsberegning og leiesteder (TDI).

Det er også utarbeidet en egen NFR-kalkyle for de som skal søke midler fra NFR. Denne ligger også i prosjekthåndboken under Prosjektutvikling.

For spørsmål om TDI modellen kontakt: Anne Marie Eilertsen (AØV), Morten Skare (AØV) eller Kristin Aaser Lunde (FIA)»
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (06.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
MER INFORMASJON OM TDI

UHR sine hjemmesider.

MER INFORMASJON OM TDI

UHR sine hjemmesider.