Beregningsmodell for totale kostnader i eksternt finansierte prosjekter (TDI-modellen).


UHR har en beregningsmodell for totale kostnader i eksternt finansierte prosjekter (TDI modellen). Denne vil bli tatt i bruk i hele sektoren fra 2014, og vil blant annet gi uttelling for institusjonene i form av økt prosjektfinansiering ved søknader til Forskningsrådet. Modellen baseres på regnskapstall samt beregning av medgått TID, DIREKTE og INDIREKTE kostnader i eksterne prosjekter (herav TDI modellen).

TDI-modellen gir mulighet for større dekning på eksterne prosjekter, og skal benyttes ved beregning av kostnader ved ekstern finansiering av prosjekter.

Kalkylen og mer informasjon ligger tilgjengelig i prosjekthåndboka under Indirekte kostnader - total kostnadsberegning og leiesteder (TDI).

Det er også utarbeidet en egen NFR-kalkyle for de som skal søke midler fra NFR. Denne ligger også i prosjekthåndboken under Prosjektutvikling.

For spørsmål om TDI modellen kontakt: Anne Marie Eilertsen (AØV), Morten Skare (AØV) eller Kristin Aaser Lunde (FIA)»
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (06.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
MER INFORMASJON OM TDI

UHR sine hjemmesider.