Support for stay at Ydalir for international researchers


UiS aims to strengthen international cooperation. The management has earmarked central funds covering stays for international guest researchers who will make use of the new campus hotel Ydalir.

In Strategy 2017-2020, UiS has as a goal to strengthen the international cooperation. To improve the opportunities for researcher to visit UiS, funds has been earmarked for this purpose.

Researcher can, for example, contribute to teaching and to courses, participate in international joint research projects or write joint publications with UiS researchers. Primarily we would like experienced researchers to visit, but there are also opportunities for eg. postdocs (so-called "early stage researcher").

The research stay should preferably have duration of 1-2 weeks, but longer stays can be also taken into consideration. The research stay must be carried out before 30th June 2019. The University Director has earmarked 200,000 NOK for this purpose.

You can apply for stay for incoming researchers, provided that researchers stay at Ydalir.

The attached application must be submitted to Bitten Lunde by October 30th 2018. Applications submitted after this date will be processed continuously as long as there are available funds. The Research Director will promote the recommendations to the Rector's meeting, which determines who receives funding.

Contact the Research and Innovation Director Troels G. Jacobsen if more information is necessary.

Støtte til opphold ved Ydalir for internasjonale forskere

UiS har som mål å styrke det internasjonale samarbeidet. Ledelsen har øremerket sentrale midler som dekker opphold for internasjonal gjesteforskere som vil benytte seg av campus-hotellet Ydalir.

UiS har i Strategi 2017-2020 som mål å styrke det internasjonale samarbeidet. For å forbedre mulighetene for å få forskere til å komme til UiS, har ledelsen øremerket sentrale midler til formålet.

Forskere kan f.eks. bidra i undervisning, gjennomføre kurs, være deltakere i internasjonale felles forskningsprosjekter eller få ro til å skrive felles publikasjoner. Primært ønsker vi å få besøk av forskere som er langt fremme innen sine forskningsfelt (såkalt "experienced researcher"), men det er også muligheter for f.eks. postdoktorer (såkalt "early stage researcher").

Oppholdet skal vare fortrinnsvis 1-2 uker, men lengre opphold kan også komme i betraktning. Oppholdet må gjennomføres før 30.6.2019. Universitetsdirektøren øremerker 200.000 kroner til ordningen.

Man kan søke om å få dekket opphold for innkommende forskere under forutsetningen at forskere benytter Ydalir.

Vedlagt søknad sendes utfylt til Bitten Lunde innen 30.10.2018. Søknader vil deretter også kunne sendes inn så lenge det finnes tilgjengelige midler og vil da bli behandlet fortløpende. Innstilling fremmes av forskningsdirektøren til rektormøtet som fatter vedtak om hvem som får støtte.

Ta kontakt med Forsknings- og Innovasjonsdirektør Troels G. Jacobsen hvis det er behov for mer informasjon.


Sist oppdatert av Vilija Duleviciute (11.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Forsknings- og Innovasjonsavdelingen

Forskningsdirektør:
Troels Gyde Jacobsen
Telefon: 51 83 30 63

Seniorrådgiver:
Bitten Lunde
Telefon:51 83 27 63

Seniorrådgiver EU:
Kyrre Aas
Telefon: 51 83 30 36

Rådgiver EU:
Vilija Duleviciute
Telefon: 51 83 25 85

Rådgiver EU:
Karelle Ingrid Gilbert-Soni (permisjon)
Telefon: 51 83 42 97

Rådgiver EU økonomi:
Katrine Peck Sze Lim
Telefon: 51 83 19 25

Rådgiver NFR:
Kristin Aaser Lunde
Telefon: 51 83 18 43

Kontraktsrådgiver:
Michael Brune
Telefon: 51 83 30 55

Spesialrådgiver innovasjon:
Per Ramvi

Rådgiver forskerutdanning:
Robert Radu
Telefon: 51 83 24 44

Rådgiver forskerutdanning:
Lene Myhren
Telefon: 51 83 25 02

KURS OG SEMINARER


 


Eksterne forskningsmidler