MSCA Innovative Training Networks (ITN) 2018: Informasjonsmøte 25/9


MSCA ITN er en veldig populær ordning i norske miljøer. I 2017-utlysningen hadde vi 228 norske deltakelser, hvorav 35 prosjekter som ble koordinert fra norske institusjoner. Med en suksessrate på mellom syv og åtte prosent, er det overraskende at ikke flere potensielle deltakere vil delta i våre kurs for å lære og bli informert om hvordan man skal forbedre søknaden.

Forskningsrådet avholder et to-timers informasjonsmøte på Lysaker (som også strømmes) mandag 25. september 13:00 – 15:00 om 2018-utlysningen.

Altså: mer enn ni av ti gjør feil ved søknaden til ITN eller klarer ikke å argumentere godt nok for at deres ITN-prosjekt skal finansieres. La oss få flere til å lykkes, og da kan disse to timene være veldig nyttig for å stramme opp prosjektforslaget! Informasjon om møtet finner du på https://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/MSCA_Innovative_Training_Networks_ITN_2018/1254028851557?lang=no . Forventet søknadsfrist til ITN-2018 er allerede 17. januar 2018.

Vennligst ta kontakt med Kyrre Ås <kyrre.aas@uis.no> eller Katrine Lim <katrine.p.lim@uis.no> hvis du har spørsmål.


Sist oppdatert av Peck Sze Lim (19.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Forsknings- og Innovasjonsavdelingen

Forskningsdirektør:
Troels Gyde Jacobsen
Telefon: 51 83 30 63

Seniorrådgiver:
Bitten Lunde
Telefon:51 83 27 63

Seniorrådgiver EU:
Kyrre Aas
Telefon: 51 83 30 36

Rådgiver EU:
Vilija Duleviciute
Telefon: 51 83 25 85

Rådgiver EU:
Karelle Ingrid Gilbert-Soni (permisjon)
Telefon: 51 83 42 97

Rådgiver EU økonomi:
Katrine Peck Sze Lim
Telefon: 51 83 19 25

Rådgiver NFR:
Kristin Aaser Lunde
Telefon: 51 83 18 43

Kontraktsrådgiver:
Michael Brune
Telefon: 51 83 30 55

Spesialrådgiver innovasjon:
Per Ramvi

Rådgiver forskerutdanning:
Robert Radu
Telefon: 51 83 24 44

Rådgiver forskerutdanning:
Lene Myhren
Telefon: 51 83 25 02

KURS OG SEMINARER


 


Eksterne forskningsmidler