Invitasjon til kick-off den 20. oktober


Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram og Europakommisjonen lanserer i oktober arbeidsprogrammene for årene 2018-2020.

Hovedfokus på møtet den 20. oktober vil være på arbeidsprogrammet «Secure, clean and efficient energy», men det blir også presentert utdrag fra andre arbeidsprogrammer med søknadsmuligheter for aktører i regionen. Om du ønsker mer informasjon om mulighetene, bør du delta på møtet.

Energirelaterte tema finnes i flere av arbeidsprogrammene, og det blir belyst med konkrete eksempler hvordan kompetanse fra energisektoren (f.eks. olje og gass, smart cities) kan være aktuelt innen flere programområder. Dette er også en god anledning til å få innblikk i EUs energiprioriteringer de neste årene.

Forskningsrådet har et eget støtteapparat (National Contact Point) for Horisont 2020, og denne dagen kommer flere National Contact Points (NCPer) til Stavanger.  Har du en prosjektidé du gjerne vil drøfte med rådgivere fra Norges Forskningsråd, så kan du avtale individuelle møter med aktuelle NCPer.

Dato: 20. oktober 2017

Sted: Universitetet i Stavanger / Arkivenes hus, rom AH-406, Richard Johnsensgate 12 

Les program og meld deg på (pdf)

 


Sist oppdatert av Peck Sze Lim (16.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Forsknings- og Innovasjonsavdelingen

Forskningsdirektør:
Troels Gyde Jacobsen
Telefon: 51 83 30 63

Seniorrådgiver:
Bitten Lunde
Telefon:51 83 27 63

Seniorrådgiver EU:
Kyrre Aas
Telefon: 51 83 30 36

Rådgiver EU:
Vilija Duleviciute
Telefon: 51 83 25 85

Rådgiver EU:
Karelle Ingrid Gilbert-Soni (permisjon)
Telefon: 51 83 42 97

Rådgiver EU økonomi:
Katrine Peck Sze Lim
Telefon: 51 83 19 25

Rådgiver NFR:
Kristin Aaser Lunde
Telefon: 51 83 18 43

Kontraktsrådgiver:
Michael Brune
Telefon: 51 83 30 55

Spesialrådgiver innovasjon:
Per Ramvi

Rådgiver forskerutdanning:
Robert Radu
Telefon: 51 83 24 44

Rådgiver forskerutdanning:
Lene Myhren
Telefon: 51 83 25 02

KURS OG SEMINARER


 


Eksterne forskningsmidler