Horisont 2020 kurs i høst


EU-enheten skal arrangerer H2020 kurs sammen med Norges Forskningsrådet I høst.

Kursoversikt:

  1. Horisont 2020 - Prosjektuvikling - nivå 2.

    Kursdato: 29. september 2017

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og    innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020? Les mer og meld deg på

     2. Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

        Kursdato: 23.-24. november 2017

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et innvilget EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Les mer og meld deg på

Kontakt Kyrre Ås (kyrre.aas@uis.no) eller Katrine Lim (peck.lim@uis.no)


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (28.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Forsknings- og Innovasjonsavdelingen

Forskningsdirektør:
Troels Gyde Jacobsen
Telefon: 51 83 30 63

Seniorrådgiver:
Bitten Lunde
Telefon:51 83 27 63

Seniorrådgiver EU:
Kyrre Aas
Telefon: 51 83 30 36

Rådgiver EU:
Vilija Duleviciute
Telefon: 51 83 25 85

Rådgiver EU:
Karelle Ingrid Gilbert-Soni (permisjon)
Telefon: 51 83 42 97

Rådgiver EU økonomi:
Katrine Peck Sze Lim
Telefon: 51 83 19 25

Rådgiver NFR:
Kristin Aaser Lunde
Telefon: 51 83 18 43

Kontraktsrådgiver:
Michael Brune
Telefon: 51 83 30 55

Spesialrådgiver innovasjon:
Per Ramvi

Rådgiver forskerutdanning:
Robert Radu
Telefon: 51 83 24 44

Rådgiver forskerutdanning:
Lene Myhren
Telefon: 51 83 25 02

KURS OG SEMINARER


 


Eksterne forskningsmidler