FUNDING: NORM lyser ut midler til forskning innen antibiotikaresistens


NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober lyser ut forskningsmidler med frist 1. oktober 2018. Det kan søkes om midler til forskning med følgende formål: 1) kartlegge resistens mot antimikrobielle midler i mikrober 2) fremme kunnskap om årsaker til resistensutvikling i mikrober 3) fremme kvaliteten på forebyggende tiltak mot utvikling og utbredelse av resistens

NORM er et nasjonalt helseregister med sekretariat ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Prosjektstøtte forutsetter imidlertid ikke at det benyttes data fra NORM-registeret. Søknader om forskningsmidler vil bli behandlet av Fagrådet i NORM.

Støtten til enkeltprosjekter vil normalt være begrenset oppad til kr. 50 000. NORM-midler kan ikke brukes til å dekke administrasjonsutgifter på institusjonsnivå (overhead). Det kan søkes om midler til reagenser, forbruksmateriell, timelønn til assistent (for eksempel bioingeniør), presentasjon av aktuelle studier på møter og kongresser, hospitering og lønn for arbeid i eget prosjekt (sistnevnte må begrunnes særskilt).

Fagrådet vil spesielt stimulere til samarbeid på tvers av spesialiteter og fagmiljøer og til forskning i kliniske avdelinger og i allmennpraksis. Fagrådet vil også prioritere forskning på bruk av antibiotika og forebyggende tiltak mot resistens, samt forskningsprosjekter i mindre fagmiljøer i ulike deler av landet.

Eget søknadsskjema for forskningsmidler fra NORM må benyttes.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås fra forskningssiden til NORM  eller ved kontakt med NORM sekretariatet ved Anne-Sofie Furberg (anne-sofie.furberg@uit.no, telefon 77 64 48 41) og Gunnar Skov Simonsen (gunnar.skov.simonsen@unn.no, telefon 77 62 84 93). 

Søknad med alle vedlegg sendes elektronisk til norm@unn.no


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (12.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Forsknings- og Innovasjonsavdelingen

Forskningsdirektør:
Troels Gyde Jacobsen
Telefon: 51 83 30 63

Seniorrådgiver:
Bitten Lunde
Telefon:51 83 27 63

Seniorrådgiver EU:
Kyrre Aas
Telefon: 51 83 30 36

Rådgiver EU:
Vilija Duleviciute
Telefon: 51 83 25 85

Rådgiver EU:
Karelle Ingrid Gilbert-Soni (permisjon)
Telefon: 51 83 42 97

Rådgiver EU økonomi:
Katrine Peck Sze Lim
Telefon: 51 83 19 25

Rådgiver NFR:
Kristin Aaser Lunde
Telefon: 51 83 18 43

Kontraktsrådgiver:
Michael Brune
Telefon: 51 83 30 55

Spesialrådgiver innovasjon:
Per Ramvi

Rådgiver forskerutdanning:
Robert Radu
Telefon: 51 83 24 44

Rådgiver forskerutdanning:
Lene Myhren
Telefon: 51 83 25 02

KURS OG SEMINARER


 


Eksterne forskningsmidler