Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA)


Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) har hovedansvar for overordnet strategisk rådgivning og utredning for universitetets ledergruppe, med særlig vekt på forsknings- og innovasjonsaktiviteten.

FIA har også sekretariatsansvaret for:

FIA tilbyr administrative tjenester og virkemidler for å fremme universitetets strategiske mål for forskning, innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. FIA bidrar til kvalitetssikring av forskning gjennom tett samarbeid med andre enheter ved UiS og med regionale utviklingsaktører.

Avdelingen jobber også tett med forskerne og bistår med informasjon om NFR- og EU program, utlysninger og prosjekttyper. I tillegg arrangerer vi kurs og seminar om søknadsskriving, prosjektutvikling og kommende utlysninger innen forskjellige tematiske felt. FIA kan også bistå i selve søknadsprosessen, med e-søknadsskjema, budsjett eller prosjektbeskrivelsen.

For henvendelser angående:


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (31.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Forsknings- og Innovasjonsavdelingen

Forskningsdirektør:
Troels Gyde Jacobsen
Telefon: 51 83 30 63

Seniorrådgiver:
Bitten Lunde
Telefon:51 83 27 63

Seniorrådgiver EU:
Kyrre Aas
Telefon: 51 83 30 36

Rådgiver EU:
Vilija Duleviciute
Telefon: 51 83 25 85

Rådgiver EU:
Karelle Ingrid Gilbert-Soni (permisjon)
Telefon: 51 83 42 97

Rådgiver EU økonomi:
Katrine Peck Sze Lim
Telefon: 51 83 19 25

Rådgiver NFR:
Kristin Aaser Lunde
Telefon: 51 83 18 43

Kontraktsrådgiver:
Michael Brune
Telefon: 51 83 30 55

Spesialrådgiver innovasjon:
Per Ramvi

Rådgiver forskerutdanning:
Robert Radu
Telefon: 51 83 24 44

Rådgiver forskerutdanning:
Lene Myhren
Telefon: 51 83 25 02

KURS OG SEMINARER


 


Eksterne forskningsmidler