Forskningsadministrativt nettverk (FANE)-UiS


FANE UiS er et nettverk under forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) som skal bidra til kompetanseheving, erfaringsutveksling og kvalitetsheving innen forskningsadministrative tjenester sentralt og lokalt ved UiS.

FANE UiS skal bidra til å utvikle gode rammevilkår for forskning ved UiS, og til at UiS har et forskningsadministrativt system som legger til rette for økning i eksternt finansiert FOU. Nettverket skal også være en portal inn til NARMA (Norsk nettverk for forskningsadministrasjon) og formidle aktuelle problemstillinger til og fra disse.

FANE UiS har deltakere fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), forskningsadministrasjonen ved fakultetene, medarbeider fra AØV samt medarbeider fra SKA (ansvarlig for CriStin).

FANE-UiS har normalt seks møter i året.

Kontakt Kristin Aaser Lunde i forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA).


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (12.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Mandat FANE-UiS

Mandat FANE-UiS