EØS-midler for forskningssamarbeid med Polen


20. desember 2017 har Norge og Polen signert ny EØS-samarbeids avtale. 1,1 milliarder kroner tildeles forskning.

20. desember 2017 har Norge og Polen signert ny EØS-samarbeids avtale. 1,1 milliarder kroner tildeles forskning.

EØS-midlene EØS-midlene er knyttet til EØS-avtalen og er Norges bidra til EU for sosial og økonomisk utjevning samt sterkere bilateralt samarbeid med mottakerlandene. Hovedprioriteringer i EØS-avtalen er:

  1. Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft

  2. Sosial inkludering, ungdomssysselsetting og fattigdomsbekjempelse

  3. Miljø, energi, klimaendringer og lavutslippsøkonomi

  4. Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter og friheter

  5. Justis- og innenrikssaker

I den nye avtalen går EØS-midler til Polen på 809,3 millioner euro. Av disse tildeles 110 millioner euro til forskning.

UiS-ansatte som har eller ønsker å starte samarbeid innen forskning med partnere i Polen, bør følge med på utlysningskalenderen til eeagrants.org for utlysninger.

Du kan lese mer om den nye EØS-samarbeids avtale på Forskningsrådet sitt nettsted.

Faktaarket om den nye avtalen finnes her.

Kontakt personer ved UiS:

Kyrre Ås (kyrre.aas@uis.no), Katrine Lim (katrine.p.lim@uis.no), Vilija Duleviciute (vilija.duleviciute@uis.no).


Sist oppdatert av Mari Hult (05.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Forsknings- og Innovasjonsavdelingen

Forskningsdirektør:
Troels Gyde Jacobsen
Telefon: 51 83 30 63

Seniorrådgiver:
Bitten Lunde
Telefon:51 83 27 63

Seniorrådgiver EU:
Kyrre Aas
Telefon: 51 83 30 36

Rådgiver EU:
Vilija Duleviciute
Telefon: 51 83 25 85

Rådgiver EU:
Karelle Ingrid Gilbert-Soni (permisjon)
Telefon: 51 83 42 97

Rådgiver EU økonomi:
Katrine Peck Sze Lim
Telefon: 51 83 19 25

Rådgiver NFR:
Kristin Aaser Lunde
Telefon: 51 83 18 43

Kontraktsrådgiver:
Michael Brune
Telefon: 51 83 30 55

Spesialrådgiver innovasjon:
Per Ramvi

Rådgiver forskerutdanning:
Robert Radu
Telefon: 51 83 24 44

Rådgiver forskerutdanning:
Lene Myhren
Telefon: 51 83 25 02

KURS OG SEMINARER


 


Eksterne forskningsmidler