• Do you know which external funding opportunities you have? Check the overview!

    (20.08.2018) The overview of external funding opportunities makes it easy for you to evaluate which possibilities for external funding you have at your current career stage. The overview involves research, education and mobility opportunities.

     
  • Nasjonale forskningsmidler

    (29.11.2012) Under finner du en oversikt over forskjellige finansieringmuligheter innen forskning. Ta gjerne kontakt med Kristin Aaser Lunde (kristin.a.lunde@uis.no) ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved med spørsmål om utlysninger eller søknadsskriving.