Internasjonal infrastruktur, UiS-hus i utlandet


Universitetet i Stavanger har eierskap og bruksrett til en rekke hus og kontorer i utlandet som forskere ved UiS oppfordres til å benytte seg av.

The Norwegian Peder Sather Center for Advanced Study, Berkeley, California, USA
http://sathercenter.berkeley.edu/
Senterets oppdrag er å styrke pågående forskningssamarbeid, og å stimulere til utvikling av nye forskningssamarbeid mellom Universitetet i California, Berkeley og konsortiet av åtte deltakende norske akademiske institusjoner (UiO, UiB, UiS, UiA, NTNU, UiT, NHH, BI) og NFR . Senteret vil støtte aktiviteter som workshops, mini-konferanser, forskermobilitet og felles forskningsprosjekt, og skal også tjene som et administrativt knutepunkt for partnerskapene. Senteret ble offisielt åpnet i oktober 2012. I likhet med 122 tilsvarende internasjonale sentre, er senteret en del av UC Berkeley, og er lokalisert på campus i Berkeley. Kristin Aaser Lunde i Forsknings- og innovasjonsavdelingen er kontaktperson ved UiS.

Se mer om utlysninger fra Peder Sather center her

Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, Paris
www.paris.uio.no
Et servicekontor for norske forskere innen samfunnsvitenskap og humaniora. Formålet er å stimulere til mer forskningssamarbeid innen disse fagområdene, og å yte assistanse til norske forskerrekrutter som ønsker opphold i Frankrike. Senteret er en del av forskningsstiftelsen Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH), som er samlokalisert med École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) og Institut des Études Avancées (IEA). Senteret blir finansiert av, og representerer, landets universiteter, inkludert UiS (Humanistisk fakultet).

Det norske institutt i Roma
www.hf.uio.no/dnir/om
Et senter for forskning, undervisning og formidling innenfor arkeologi, kunst- og kulturhistorie relatert til Italia og middelhavsområdene. Instituttet eies av Universitetet i Oslo, men bistår forskere og studenter fra samtlige norske universiteter, særlig innenfor humanistiske fag. Humanistisk fakultet ved UiS er ”brukerbetalende institusjon” som bidrar til driften av instituttet, og disponerer kontorer og seminarrom etter behov.

Det norske universitetssenter i St. Petersburg
www.st-petersburg.uio.no
Åpent for forsknings- og undervisningsaktiviteter innen alle vitenskapelige fagfelt.
Senteret eies og finansieres av NTNU og Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø i fellesskap. Andre kan nyte godt av senterets tjenester mot en godtgjørelse.

Stavangers-regionens Europakontor, Brüssel
https://stavangerregion.no/
Regionens kompetansesenter for EU og Europa. UiS er deleier. Ta kontakt med Troels Jacobsen, leder for Forsknings og innovasjonsavdelingen (FIA), og Kyrre Ås, leder for EU enheten ved FIA, for mer informasjon.

Greater Stavanger Contact points abroad
http://www.greaterstavanger.com/Om-oss/Internasjonale-kontorer
Greater Stavanger har kontorer i Aberdeen og Houston.

NFRs EU-kontor, Brussel
https://www.forskningsradet.no/no/Forskningsradets_Brusselkontor/1254013698312
Jobber for å profilere norsk forskning i Brussel og øke mulighetene for norske miljøer inn mot H2020. Tilbyr blant annet møterom og kontorplass for norske forskere.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (14.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Finansieringsmuligheter for mobilitet

Forskningsrådets stipenddatabase

Marie Curie Actions