Strukturert skriveseminar for vitenskapelig ansatte ved SV-fakultetet 5.-7. mai


På grunn av god tilbakemelding etter forrige seminar, inviterer vi til nytt strukturert skriveseminar allerede i vår. Denne gangen foregår det på Sola Strand Hotel.

Er det vanskelig å prioritere skriving, eller nesten umulig å få tid til skriving når en underviser mye? Går det an å få skrevet noe hvis du bare har et par timer til rådighet? Som sist legger vi til rette for en lengre sammenhengende periode, hvor hovedformålene med seminaret er å:

1) gi vitenskapelig ansatte sammenhengende tid til å skrive på eget pågående arbeid
2) gi opplevelse av at det nytter å sette seg ned og skrive selv om man bare har 1,5-2 timer til rådighet, og ikke minst
3) lære å sette realistiske mål for progresjon i skrivearbeidet – noe som er viktig for den enkeltes motivasjon.

 

Seminaret arrangeres på Sola Strand Hotel fra mandag 5. mai kl. 16 til onsdag 7. mai kl. 16.

Påmelding foregår etter førstemann-til-mølla-prinsippet, men førsteprioritet blir gitt til kombinerte stillinger (dvs vitenskapelig ansatte som både forsker og underviser). De som ikke har deltatt på seminaret tidligere vil bli prioritert.

Det er en forutsetning at man arbeider med en publikasjon (artikkel eller bokkapittel), med mål om å bearbeide/ferdigstille denne på seminaret, at man deltar på hele seminaret og fortrinnsvis overnatter på hotellet. Seminaret ledes av prodekan for forskning Trude Furunes.

Utgiftene til oppholdet blir dekket av fakultetet. Instituttleder må være orientert om og anbefale søknad om deltagelse.

Påmeldingsfrist: 31. mars 2014. 

Send søknadsskjema via internposten eller på e-post til Marianne Gjerlaugsen. Det er plass til inntil 18 deltagere på seminaret.

Program og søknadsskjema


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (13.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Personvern og forsking