Strukturert skriveseminar 23.-25. februar 2015 for stipendiater på SV sitt ph.d-program


For første gang blir det arrangert strukturert skriveseminar for stipendiater tatt opp som ph.d. ved SV-fakultetet, som et tiltak for å øke gjennomstrømningen på programmet. Seminaret blir holdt på Utstein kloster hotell, fra mandag 23. februar kl. 16 til onsdag 25. februar kl. 16.

Er det vanskelig å strukturere skrivetiden? Går det an å få skrevet noe hvis du bare har et par timer til rådighet? I dette seminaret legger vi tilrette for en lengre sammenhengende periode, hvor hovedformålene med seminaret er egen skriving og å:

  1. gi stipendiater sammenhengende tid til å skrive på eget pågående arbeid
  2. gi opplevelse av at det nytter å sette seg ned og skrive selv om man bare har 1,5-2 timer til rådighet, og ikke minst
  3. lære å sette realistiske mål for progresjon i skrivearbeidet – noe som er viktig for den enkeltes motivasjon.

Påmelding foregår etter førstemann-til-mølla-prinsippet. De som ikke har deltatt på strukturert skriveseminar tidligere vil bli prioritert. Det er anledning for tidligere deltakere å søke også, så fremt det forrige arbeidet er innsendt til vurdering eller publisert.


Det er en forutsetning at man

  • jobber med et arbeid som inngår i avhandlingen (artikkel, monografi eller f.eks. kappen), med mål om å bearbeide denne på seminaret
  • deltar på hele seminaret og overnatter på hotellet (enerom).

Det er ikke lagt opp til gjennomgang eller diskusjon av hverandres arbeider i løpet av dette seminaret. Det ledes av prodekan for forskning, Trude Furunes.

 

Utgiftene til oppholdet blir delvis dekket av fakultetet. Det er en egenandel på kr 2000,- for deltagelse, som må dekkes av f.eks. egne driftsmidler eller av instituttet. Instituttleder må være orientert om og anbefale søknad om deltagelse.


Påmeldingsfrist: 20. januar 2015.

Send søknadsskjema via internposten eller på e-post til Marianne Gjerlaugsen. Det er plass til inntil 28 deltagere på seminaret.

Program og søknadsskjema


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (18.12.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Personvern og forsking