Publiseringsstøtte til nasjonale vitenskapelige tidsskrift for 2015


Forskningsrådet lyser ut 2.5 mill. kroner i publiseringsstøtte til utgivelser av nasjonale vitenskapelige tidsskrift innenfor de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene. Søknadsfrist er 9. april 2014, kl. 13:00.

Forskningsrådet gir støtte til sentrale norske vitenskapelige tidsskrift og til utgivelse av bøker på anerkjente norske akademiske forlag som er registrert på Universitets- og høyskolerådets (UHR) liste over autoriserte publiseringskanaler. Samtidig vil Forskningsrådet bidra til internasjonalisering og internasjonal synlighet av norsk humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning gjennom å gi støtte til utgivelse av vitenskapelige publikasjoner på sentrale internasjonale forlag som er registrert på UHRs liste over autoriserte publiseringskanaler.

Frister i 2014

9. april: støtte til nasjonale vitenskapelige tidsskrift.
3. september: støtte til produksjon, dvs. trykking, oversettelse og språkvask av bøker.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Tidsskriftstøtte: Forlag, redaksjoner i vitenskapelige tidsskrift og vitenskapelige foreninger som utgir tidsskrift;
Produksjonsstøtte: Norske og utenlandske forlag som er registrert på UHRs lister over autoriserte publiseringskanaler;
Oversettelse og språkvask: Forskere tilknyttet norske universitet, høyskoler og forskningsinstitutter.

Lenke til utlysning

Ta kontakt med forskningsrådgivere på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

Lena Forgaard bistår ved helserelaterte prosjekter og

Vibeke bull for andre typer prosjekter.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (24.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Personvern og forsking