Kontaktpersoner


Ledelse:

Dekan: Gro Ellen Mathisen, tlf. 51 83 37 69

Prodekan for forsking: Håvard Hansen, tlf. 51 83 37 61


Administrative kontaktpersoner ved SV-fakultetet: 

Økonomi: Joan Rongen, seniorrådgiver, tlf. 51 83 15 37

Prosjektstøtte HH, NHS, SEROS (basis), CiR: Svetlana Semusheva, økonomikonsulent, tlf. 51 83 41 19

Prosjektstøtte IH, IS, IMKS, SEROS (prosjekter): Hilde Norheim, økonomikonsulent, tlf. 51 83 41 19

FoU/forskingsadministrasjon: Marianne Gjerlaugsen, rådgiver, tlf. 51 83 15 69 

Forskerutdanning/Ph.d: Eirik Østensjø Tjelle, førstekonsulent, tlf. 51 83 15 39 


Forsknings- og Innovasjonsavdelingen

Forskningsdirektør: Troels Gyde Jacobsen, tlf. 51 83 30 63

Seniorrådgiver: Jorunn H. Barka, tlf. 51 83 30 80

Seniorrådgiver EU: Kyrre Aas, tlf.  51 83 30 36

Rådgiver EU: Karelle Ingrid Gilbert-Soni, tlf. 51 83 42 97

Seniorrådgiver NFR: Vibeke Hervik Bull, tlf. 51 83 30 71

Spesialrådgiver innovasjon: Per Ramvi

 
Informasjon om programområder for forsking, med faglige ledere

 


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (02.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol