Forum for forskning 14. mars 2017: Ekstern forskningsfinansiering: Fra tanke til realitet.


Forum for forskning setter fokus på hvordan en kan skape gode forskningsmiljø.

Mesteparten av forskningsmidlene bevilges nå gjennom organiserte forskningsprogram styrt av bl.a. Norges forskningsråd og EU. For å nå igjennom kreves en god forskningsidé og en god søknad.

Veien er lang fra å tenke på å søke til å få innvilget prosjektstøtte.

  • Hvordan skapes de gode idéene?
  • Hvordan organisere og strukturere prosessen rundt det å skrive en god søknad?
  • Hva må til for å nå igjennom?
  • Hva kreves av fagmiljøet bak søknaden?
  • Hvordan få tid til å skrive en god søknad?
  • Hvordan bør ledelsen bidra?

Dette er noen spørsmål som vil bli belyst i forumet denne dagen.

Innledningsvis vil Oddny Solheim og Per Henning Uppstad fra Lesesenteret og Mari Rege fra Handelshøgskolen dele noen av sine erfaringer i forhold til dagens tema. Det vil deretter bli en debatt om hvordan vi på ulike nivå kan bidra til å skape forskningsmiljø som kan nå opp i konkurransen om eksterne forskningsmidler.

Velkommen til alle interesserte, både ledere, forskere og administrativt ansatte.

Tid: Tirsdag 14. mars, kl. 12.30-14.00. 

Sted: Auditorium HG P-230

Kaffe og te blir servert. Velkommen til seminar!

Mer informasjon om Forum for forskning


Sist oppdatert av Eirik Østensjø Tjelle (09.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS
Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS
Nyttige lenker

Personvern og forsking