Forskningsrådet lyser ut midler til skatteforskning


NFRs Skatteøkonomiske forskningsprogram SKATT lyser ut 6 mill til forskerprosjekter. Søknadsfrist er 9. april 2014, kl. 13:00.

Forskningsrådet i programperioden prioritere forskning innenfor temaene:

A. Kapitalbeskatning
B. Skattetilpasning og fordeling
C. Beskatning og økonomisk stabilitet
D. Unndragelse og omgåelse av skatter og avgifter

Man kan søke om 1-3.5 mill kroner over maks to år.

Lenke til utlysning

Ta kontakt med Vibeke bull i forsknings og innovasjonsavdelingen på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

 

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (26.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Personvern og forsking