19. mai: The Flipped Classroom: Hvordan jeg forsket på egen undervisning, og hva jeg fant - i regi av Forum for forskning og Forum for studentaktive undervisningsformer


Kvantitative og kvalitative funn fra forskning på team-basert læring i et Flipped Classroom (FC)-rammeverk presenteres. Foredragsholder er Njål Foldnes, førsteamanuensis ved BI Stavanger, som blant annet står bak matteteaterstykket «Prima og Nulle tar kaka».

Designet for det kvantitative studiet var et randomisert kontrollert eksperiment, med pre- og post-tester. Flipped Classroom hadde en sterk positiv effekt på studentenes test-resultater. Det kvalitative studiet, basert på dybde-intervjuer, identifiserte FC-elementer som ble oppfattet som særlig læringsfremmende. Samarbeidslæring mellom studenter, videoer, samt det strukturerte undervisningsopplegget ble oppfattet som svært givende. 

Foredragsholder Njål Foldnes er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi på Handelshøyskolen BI, og holder til daglig til ved BI Stavanger. Han har doktorgrad i matematikk fra UiO, og har gjennomført mange spennende prosjekter for å fremme både interessen for matematikk blant barn og unge, og læringsutbyttet til studentene han selv underviser.

Et eksempel på førstnevnte er teaterstykket «Prima og Nulle tar kaka», et matteteater som har blitt fremført for en rekke 5. og 6. klasser både i Rogaland og andre deler av landet. Foldnes skrev manus til stykket sammen med sin skuespillerkone Grethe Mo, og arbeidet var blant annet støttet av Abelfondet. Et eksempel på hvordan han jobber med egne studenter er det som er tema for seminaret.

Tid: Torsdag 19. mai, kl. 13.00-14.00

Sted: Ellen & Aksel Lunds hus, rom H-317.
Servering av kaffe og te. Velkommen!

Innlegg på seminaret: The Flipped Classroom: Hvordan jeg forsket på egen undervisning, og hva jeg fant, av førsteamanuensis  Njål Foldnes, Handelshøyskolen BI.

Mer informasjon om Forum for studentaktive undervisningsformer

Mer informasjon om Forum for forskning


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (31.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS
Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS
Nyttige lenker

Personvern og forsking