Bokpresentasjon med Ingerid Bø


Ingerid Bø presenterer boka "Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?" i Universitetsbiblioteket på Ullandhaug, torsdag 26. februar kl. 11.30. Hildegunn Sagvaag kommer med sine synspunkter og kommentarer.

Ingerid Bø gav ut "Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst? : pedagoger møter kolleger, barn og foreldre" på Universitetsforlaget i fjor. I denne boka understreker hun at det fremdeles er nødvendig å diskutere og presisere hva vi mener med likestilling. Og hvorfor skal vi ha likestilling? Viktige verdier handler om hva likestilling betyr for menneskers velferd. Både spørsmål og svar blir utdypet i boka. Hovedvekten ligger på pedagogers arbeid med kjønn og likestilling i møte med kolleger, barn og barnas foreldre.

Ingerid Bø presenterer denne boka i Universitetsbiblioteket på Ullandhaug, torsdag 26. februar kl. 11.30. Hildegunn Sagvaag kommer med sine synspunkter og kommentarer.

I august i fjor hadde Bø en kronikk på trykk i Stavanger Aftenblad, i forbindelse med boka

Kaffe og kake blir servert. SiS bok vil være til stede og selge boka. Alle er hjertelig velkommen!


Ingerid Bø er tidligere førsteamanuensis i pedagogikk ved UiS. Hun er pensjonist, men forsatt faglig svært aktiv. Hennes faglige forfatterskap har særlig hatt søkelys på barns oppvekstkår, foreldreskapets vilkår, samarbeid mellom fagfolk og foreldre og forståelser av kjønn i hjem, arbeidsliv og utdanning.

Hildegunn Sagvaag er førsteamanuensis ved Institutt for Helsfag. Hun har de siste årene jobbet mye med spørsmål rundt arbeidsliv og rus.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (11.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol