Søknad om opprettelse/reetablering av programområde for forskning fra 2019 - Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora


Frist for søknad: 15. oktober 2018.

De som ønsker å søke om opprettelse av programområde/reetablering fra 01.01.2019, må sende inn søknad om dette til fakultetet v/Marianne Trå seinest innen 15. oktober 2018. Det forutsettes da at søknaden er ferdig behandlet fra institutt-/senter. Søknadene skal behandles i Fakultetsstyret for UH.

Retningslinjer og søknadsskjema for programområder for forskning finner dere her: (se høyre kolonne)

https://ansatt.uis.no/forskning/programomraader-for-forskning/


Sist oppdatert av Marianne Trå (24.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Programområder ved HF: