Oversikt over midtveisevalueringer og 50%-/90%-seminarer høst 2018


Her presenteres plan for midtveisseminarer (midtveisevaluering/50%- og 90%-seminarer) som holdes av ph.d.-kandidatene ved Fakultet for Utdanningsvitenskap og Humaniora. Seminarene foregår i ulike forelesningssaler. Sted og tidspunkt oppgis så snart det er avklart.

Oversikten er basert på det som veileder og/eller ph.d.-kandidat har meldt inn mht. planlagt dato for det enkelte seminaret og om hvem som er invitert til å være kommentator.

Oversikten viser dessuten eventuelle forelesninger gitt av gjester/ansatte ved UiS i forbindelse med doktorgradsprogrammene ved Fakultet for Utdanningsvitenskap og Humaniora.

Vurdering av kvalitet og framdrift i phd-prosjektene ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiS 
 

Navn

 

Kommentator

Dato

Anita Tyskerud 90 % Dr Phil Wood, University of Leicester  Fredag, 17. august 2018, kl. 10:00 - 12:00, HG O-103
Anne Mette Færøyvik Karlsen Midtveis Rune Johan Krumsvik, UiB + Elaine Munthe, UiS Fredag, 7. september 2018, kl. 9:00 - 11:00, AR G-201

Wenche E. Thomassen

90 % Kristin Skinstad van der Kooij, Høgskolen i Innlandet Fredag, 14. september 2018, kl. 13:30 - 15:30, HG P-231
Åsmund L. Gjære Midtveis Elena Polotskaia, Université du Québec en Outaouais + Tone Bulien, UiS Mandag, 17. september, kl. 15:00 - 17:00, HL A-214
Hilde Lowell Gunnerud Midtveis Charles Hulme, (UiO) + Imac Maria Zambrana (UiO) Torsdag, 27. september, kl. 10:00, Lesesenteret (Skype-konferanse)
Ingrid Skage Midtveis Hege Eikeland Tjomsland (HVL) + Unni Midthassel Fredag, 28. september 2018, kl 10:00 - 12:00, HG R-218 
Heidi Elisabeth Nag Midtveis Siv E. N. Sæbjørnsen, Høgskolen i Molde + Erik Paulsen, UiS Onsdag, 31. oktober 2018, kl. 10:00 - 12:00, HG R-218
Ida Risanger Sjursø 90 %   Fredag, 7. desember 2018
Morten Øveraas Midtveis Håkon Evju, UiO Torsdag 20. desember 2018, kl 13:00 - 15:00, HG R-354
Gølin Kaurin Nilsen Midtveis

Silje Karin Ragnhildstveit, Høgskulen på Vestlandet + Ann-Kristin Gujord, UiB

Onsdag, 16. januar 2019, kl. 11:00 - 13:00, HG R-218

Last update: 6.9.2018


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (10.10.2018)

Skriv ut artikkel print symbol