« Forrige     1 | 2 | 3     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 24 artikler
 
Interne støtteordninger – midler til forskning:

Her er en oversikt over interne støtteordninger og midler til forskning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. De ulike støtteordningene er lenket til aktuelle utlysninger.

Forskningstermin
Det primære formålet med ordningen er å sikre et høyt vitenskapelig nivå innen forskning og gi mulighet for konsentrert forskningsinnsats over en lengre tidsperiode. Forskningstermin gis normalt for 12 måneder, men kan også gis for en kortere periode, minimum 6 måneder.
Kontakt: HR-avdelingen.

Driftsmidler for ansatte på doktorgrad
Ansatte som er opptatt på doktorgradsprogram kan søke om driftsmidler (gjelder ikke stipendiater).

Driftsmidler til programområder for forskning
Etablerte programområder for forskning tildeles årlige driftsmidler. Det forutsettes at programområdet har fått godkjenning for etablering og sender inn årsrapporter til Forskningsutvalget.

Midler til styrking av forskning – Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
I tillegg til de årlige driftsmidler til programområdene for forskning, har det blitt satt av midler årlig til tiltak for styrking av forskningen ved fakultetet, i tråd med strategisk plan. 

Kontaktperson:
Marianne Trå, FoU-rådgiver.