Forskerutdanning ved HF


På denne siden finner du informasjon om forskerutdanningen og kurs som arrangeres ved Det humanistisk fakultet.

 


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (16.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontaktpersoner:

Prodekan for forskning:
Rudy Garred
rudy.garred@uis.no

Faglig leder phd-programmene:
Utdanningsvitenskap og
Lesevitenskap/Literacy Studies

Ingrid Nielsen
Tlf. 51 83 32 43
ingrid.nielsen@uis.no

Forskningsadministrasjon:
FoU generelt
Marianne Trå, rådgiver
Tlf. 51 83 15 17
marianne.traa@uis.no

Forskerutdanning/phd
Solveig Röwekamp, førstekonsulent
Tlf. 51 83 36 24
solveig.rowekamp@uis.no

Audny Molnes, førstekonsulent
Tlf. 51 83 27 38
audny.molnes@uis.no

Jeanette Rollheim, rådgiver
(permisjon til januar 2019)