Å lære å kommunisere i det moderne klasserom


Universitetslektor Nina Helgevold disputerte 6. mai 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ”Å lære å kommunisere i det moderne klasserommet. En kvalitativ studie av interaksjonsformer på ungdomstrinnet”.

Hvordan bidrar nye arbeidsformer til å skape endrede vilkår for læring og sosialisering på ungdomstrinnet? I Helgevolds avhandling analyseres undervisning og læring som institusjonelle fenomen. Studien er basert på et langvarig feltarbeid i et norsk ungdomskoleklasserom.

Individualisering av elevers læring
Arbeidsformer i det moderne klasserommet er i endring og utformes i brytningen mellom det etablerte og det nye. I avhandlingen diskuteres hvordan innføring av arbeidsplan og studietimer bidrar til en tydeligere individualisering av elevers læring og sosialisering i klasserommet. Det pekes videre på at den enkeltes rett til å ivareta egne individuelle interesser samtidig utfordrer og vanskeliggjør et tradisjonsbasert faglig fellesskap som lærings- og sosialiseringsarena for elevene.

I avhandlingen stilles det spørsmål ved de vilkår for læring og sosialisering som den individualiserte opplæringen tilbyr elevene, og det argumenteres for at disse vilkårene kan bidra til å ekskludere elever fra deltakelse i skolens virksomhet. Det argumenteres videre for en revitalisering av klassefellesskapet som en betydningsfull lærings- og sosialiseringsarena for elevene. 

Tid: Fredag 6. mai 2011 kl. 12.00
Sted: Arne Rettedals hus, auditorium Ø-130

Prøveforelesing: kl. 10:00 samme sted. 
Oppgitt emne for prøveforelesing: ”Klasseromsforskning og undervisning i endring: utviklingslinjer og aktuelle posisjoner.”

Bedømmelseskomité:
1) Dosent Fritjof Sahlström, Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki, Finland
2) Professor Trond Eiliv Hauge, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo
3) Professor Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger (koordinator)

Hovedveileder: Professor Stein Erik Ohna
Leder av disputasen: Dekan Tor Hauken, Det humanistiske fakultet, UiS

Både disputas og prøveforelesning er åpne for interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (10.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol