• Delia Schipor

  Flerspråklighet i engelske senmiddelaldertekster

  (18.09.2018) Delia Schipor disputerer for ph.d.-graden i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger 21. september 2018. Hun har forsket på bruk av ulike språk i tekster skrevet i England mellom 1400 og 1525.

   
 • Silje Eikanger Kvalø

  Fysisk aktivitet og økt lærelyst i skolen

  (13.09.2018) Silje Eikanger Kvalø disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 20. september 2018. Hun har undersøkt hvordan fysisk aktivitet kombinert med læring i fag kan forebygge kroppslig forfall og stimulere elevenes lærelyst.

   
 • Elever som bruker bærbare pc-er

  Lærerstudenter bør lære mer om bruk av teknologi

  (10.07.2018) For å sikre at nye grunnskolelærere har god nok digital kompetanse, må de som underviser dem ta i bruk digitale hjelpemidler i sin egen undervisning. Det mener Elen Johanna Instefjord som disputerte om digital kompetanse i lærerutdanningene 25. mai 2018.

   
 • Elever går opp en trapp

  – PP-tjenesten lar ikke elevene komme til orde

  (14.06.2018) For mye fokus på diagnoser og tester og for lite på miljø og sammenhenger. Det viser den første store gjennomgangen av sakkyndige vurderinger om behov for spesialundervisning i grunnskolen.

   
 • Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo

  Nordmenn i Alicante

  (15.03.2018) Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo forsvarer sin doktorgradsavhandling i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger mandag 19. mars 2018. Hun har forsket på norske migranter i Alicante i Spania.

   
 • Christina Risa

  Disputas om forholdet mellom jordmor og den gravide

  (21.02.2018) Christina Furskog Risa disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 23. februar 2018. Hun har sett på hvordan jordmødre kan skape tillit mellom seg og pasienten/brukeren. Furskog Risa har spesielt sett på forholdet mellom jordmor og gravide med diabetes.

   
 • Elever som jobber

  Disputas om elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon

  (23.10.2017) Tirsdag 24. oktober 2017 disputerer Signhild Skogdal for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger.

   
 • Marieke Bruin

  Disputas om pedagogisk oppfølging av foreldre til barn med cochlea-implantat

  (12.09.2017) Marieke Bruin disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap 14. september 2017. Hun forsvarer avhandlingen «Foreldres erfaringer med pedagogisk oppfølging tilknyttet cochleaimplantering hos barn».

   
 • Ein bunt mellomaldertekstar

  Språkbruken i Cambridge i mellomalderen

  (11.09.2017) Geir Bergstrøm disputerte for doktorgraden i lesevitenskap 13. september 2017. Han forsvarte avhandlinga «Yeuen at Cavmbrigg' - A Study of the Medieval English Documents of Cambridge».

   
 • Aslaug Fodstad Gourvennec

  Disputerer om høypresterende elevers møte med litteraturfaglig praksis

  (18.08.2017) Fredag 1. september disputerer Aslaug Fodstad Gourvennec for sin doktorgradsavhandling ved UiS. Hun har studert høypresterende elevers møte med litteraturfaglig praksis i videregående skole. I avhandlingen argumenterer hun for å forstå elever som en del av en større litteraturfaglig praksis.

   
 
« Forrige     1 | 2 | 3 | 4 | 5     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 50 artikler