FUNDING: Nå kan du søke om forskningsmidler fra UH-nett Vest


UH-Nett Vest lyser nå ut totalt 1 900 000 nok til forskningsprosjekter av høy faglig kvalitet, samfunnsmessig relevans og dokumentert gjennomførbarhet. Det tildeles normalt 250.000 per søknad, og enkeltprosjekter hvor minst tre av institusjonene i UH-nett Vest står bak søknaden kan søke. Søknadsfrist er 15. oktober 2018

UH-nett Vest har som et viktig formål å fremme forskningssamarbeid mellom institusjonene Høgskulen på Vestlandet (HVL), Høgskulen i Volda (HVO) og Universitetene i Agder, Bergen og Stavanger (UiA, UiB og UiS). Midlene til forskningssamarbeid skal stimulere til utvikling av forskning på tvers i UH-nett Vest.

Ved utvelgelse av prosjekter vil det bli lagt vekt på faglig kvalitet og at flest mulig av institusjonene er involvert, og det gis ikke midler til individuelle doktorgradsprosjekter.

Du kan lese mer om utlysningen her

Les mer om UH-nett Vest sine prioriterte forskningsområder her

Ta kontakt med Kristin Aaser Lunde i Forsknings og Innovasjonsavdelingen, UiS hvis du har spørsmål angående denne utlysningen.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (12.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.