Merk av dagen om du er interessert i å delta i 2. SMART-BY workshop! Onsdag 31. oktober 2018 kl. 9-13


Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) inviterer forskere, postdoktorer og ph.d.-kandidater til oppfølging av den 1. workshop om "Smartby": Onsdag 31. oktober 2018, kl. 9-13.

Workshopen vil bli avholdt i byen (Stavanger), og denne gangen vil vi også invitere partnere fra næringslivet, offentlig sektor og andre.

Programmet for dagen samt møtested vil bli lagt ut i god tid før workshop-dagen.

Så hold av datoen hvis du er interessert i å påvirke hvordan det kommende forskningsnettverket innen «smart-by» vil se ut - og informer gjerne dine kollegaer!

Kontaktperson ved FIA er: Jeanette Rollheim (jeanette.rollheim@uis.no), meld gjerne din interesse allerede.


Sist oppdatert av Jeanette Rollheim (24.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.