Forskning, digitalisering og utdanning ved UiS. Hold av datoen!


29. august arrangerer FIA en workshop i samarbeid med UH: "Forskning på digitalisering og utdanning. Workshop i prosjektutvikling".

Digitalisering er et stort satsingsområde i både Norge og EU. Forskere ved UiS Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har i lang tid jobbet med digitalisering og satser på å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse som bl. a. omfatter både kunnskap om digitale muligheter og kritisk vurdering av bruk av det digitale. Vi vil gjennom denne workshopen se nærmere på hvilke aktiviteter og forskergrupper som jobber med digitalisering. Dette vil være et utgangspunkt for å identifisere aktuelle temaer, vurdere mulige prosjekter og samarbeidspartner, og undersøke aktuelle H2020- og Forskningsrådets utlysinger samt andre finansieringsmuligheter.

Program finner du her.

8.30-9.00

Ankomst. Registrering

9.00-9.05

Velkommen. Rudy Garred, prodekan for forskning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

9.05–9.15

Digitalisering ved UiS. UiS strategi. Dag Husebø, prorektor

9.15-10.15

Pågående forskning og samarbeid

RESPONS-prosjektet. Atle Skaftun, Lesesenteret

Veier til empirisk basert kunnskap om teknologier og læring – i forskning, utdanning og offentlig sektor. Anne Mangen, Trude Hoel, Lesesenteret

Digitalisering og utdanning på HV. Bjørg Frøysland Oftedal, prodekan for undervisning ved det helsevitenskapelige fakultet

Digitale verktøy og skalaproblematikk i naturfag. Frode Skarstein, Tuula Skarstein UiS IGIS

Erfaringer fra Centre of Excellence in Educational Innovation ved Tallinn University. Tarja Tikkanen, UiS Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

10.15-10.35

Ressurser på UiS:

Digitalisering og utdanning. Ressurser ved NettOp. Helene Gram, NETTOP

Mulighetene for forskning i DDV’en - Didaktisk Digitalt Verksted (Lab). Paolo H. Scarbocci, Lesesenteret

10.35-10.50

Kaffepause

10.50-11.40

Aktuelle utlysninger

H2020 utlysninger. Øydis Hagen, National Contact Point at the Research Council of Norway

Andre EU og NFR utlysninger. Vilija Duleviciute, Kyrre Ås, Kristin Aaser Lunde, UiS Research and Innovation Departament

Erasmus+ muligheter. Trym N. Holbek, UiS International Office

11.40-12.30

Lunsjpause

12.30-14.15

Gruppearbeid

14.15-14.25

Kaffe pause

14.25-15.00

Oppsummering

Påmeldingsskjema finnes her. Fristen for påmelding er 17. august.

Sted: UiS, Kjølv Egelands hus, room E-166.

Kontakt: Vilija Duleviciute, rådgiver EU, vilija.duleviciute@uis.no, Tlf.: 51 83 25 85.


Sist oppdatert av Vilija Duleviciute (03.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.