Nye retningslinjer for programområde for kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiS


Forskningsutvalget har vedtatt nye retningslinjer for programområde for kunstnerisk utviklingsarbeid. De nye retningslinjene trer i kraft 1. juli 2018.

Retningslinjene som gjelder for de øvrige programområdene for forskning er ikke tilpasset et programområde for kunsterisk utviklingsarbeid. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide nye retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid. Arbeidsgruppen bestod av deltakere fra UH, AM og SV og ble ledet av Per Dahl fra UK. De nye retningslinjene ble vedtatt i forskningsutvalgets møte 19. mars 2018, og trer i kraft 1. juli 2018.

Retningslinjene for programområde i kunstnerisk utviklingsarbeid, samt søknadsmal for opprettelse av programområde finnes her.


Sist oppdatert av Lene Elisabeth Myhren (29.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.