SISTE FRIST FOR PÅMELDING "Kurs i forskningskommunikasjon" for ph.d.-kandidater


Ønsker du å få tips om hvordan du kan øke synligheten og interessen rundt forskningen din? Ph.d.-kandidater ved UiS ønskes herved velkommen til "Kurs i forskningskommunikasjon" 22. mai, kl. 9-12.

Som forsker er det viktig å formidle kunnskapen sin til et bredt publikum. For å øke synligheten og interessen rundt sin egen forskning kan man benytte seg av både konvensjonelle og sosiale medier. God forskningsformidling kan være et effektivt virkemiddel for å få anerkjennelse i forskningsmiljøet, men er også en viktig plattform for å kommunisere ny kunnskap til allmennheten. I tillegg vil det å ha en bevisst formidlings- og kommunikasjonsstrategi være viktig for en videre akademisk karriere, f.eks. dersom man ønsker å søke eksterne forskningsmidler.    

Vi ønsker derfor å invitere doktorgradskandidater ved UiS til et 1/2 –dagskurs i forskningskommunikasjon.  

Seminaret vil finne sted 22. mai, rom AR V-209 i Arne Rettedals Hus fra 09.00 – 12.00 og vil inkludere følgende tema:•

  • Forskningskommunikasjon – hvorfor gjøre det og hvordan?
  • Hvordan tenker en journalist og hvordan komme i kontakt?
  • Hvordan bruke sosiale medier til å kommunisere forskningen din?
  • Hvilke andre kanaler og kommunikasjonsformer kan benyttes?
  • Workshop – hvordan kan du kommunisere din forskning?

 

Seminaret (som i år vil foregå på norsk) er gratis og vil bli ledet av Leiv Gunnar Lie og kollegaer fra Strategi og kommunikasjonsavdelingen. I løpet av workshopen vil deltakerne få individuell oppfølging.

Meld deg på ved å sende en mail til lene.e.myhren@uis.no innen 16. mai. Vi ber om at du sender en kort beskrivelse av prosjektet ditt (bare et par setninger) og planlagt dato for innlevering. Det vil bli servert lunsj i løpet av seminaret (vennligst oppgi eventuelle allergier e.l.), og påmeldingen er derfor bindende. 


Sist oppdatert av Lene Elisabeth Myhren (16.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.