Mye midler fra EØS-fondene - grip muligheten!


Internasjonalt kontor og EU enheten arrangerer en infoday om EØS-midlene 3. mai. Representanter fra NFR, SIU og Innovasjon Norge vil presentere muligheter for fagmiljøer ved UiS til å delta i utdannings- og forskningsprosjekter.

EØS-midlene er EFTA-landenes bidra til sosial og økonomisk utjevning i EU og økt bilateralt samarbeid. Mottakerlandene er: Bulgaria, Estland, Hellas, Kypros, Kroatia, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania,  Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. Mottakerlandene er ansvarlige for planlegging, implementering og oppfølging av prosjekter og programmer.

Til infomøtet ved UiS kommer Aleksandra Witczak Haugstad fra Forskningsrådet og Frank Moe fra Senter for internasjonalisering av utdanning for å orientere om den nye programperioden, aktuelle utlysninger og tematiske og geografiske fokusområder. Knut Ringstad fra Innovasjon Norge vil orientere om EØS-midlene og muligheter for næringsliv. Det vil også bli en diskusjon om nettverksbygging og muligheter til utvikling av prosjektideer, individuelle møter og mingling med NFR, SIU og Innovasjon Norge.

Påmeldingsskjema finner du her. Fristen for påmelding er 27. april.

Program finner du her.

Offisiell side for EØS-midlene:
www.eeagrants.org/.

Kontakperson: Vilija Duleviciute, EU enheten (FIA), vilija.duleviciute@uis.no, Tlf.: 51 83 25 85.


Sist oppdatert av Vilija Duleviciute (02.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.