Forskningsmidler fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) 2018


DKNVS lyser nå ut forskningsmidler. Søknadsfrist er 1. mai 2018. Midlene skal støtte vitenskapelig virksomhet innenfor områder som er definert i det enkelte fonds/legats bestemmelser.

DKNVS Stiftelses forskningsfond: kr 200.000
Formål det kan søkes støtte til i 2018:

  • forskning på bærekraftig samfunnsutvikling
  • forskning knyttet til kulturminner og kulturarv
  • vitenskapelige reiser og feltarbeid
  • seminarer og konferanser
  • trykking av arbeider

Sum: Samlet utdeling i 2018 er NOK 200.000, og beløpet kan fordeles på inntil fire mottakere. Midlene kan ikke brukes til støtte for masteroppgaver.

Hammers legat: kr 25.000
Formål: Støtte til vitenskapelige reiser i Norge i naturhistorisk og landøkonomisk øyemed, og til utgivelse av naturhistoriske, matematiske og filosofiske publikasjoner.
Sum: Samlet utdeling i 2018 er NOK 25.000, og beløpet kan fordeles på flere mottakere.

Søknaden skal inneholde:
Søknadsbrev inkl. redegjørelse for hvordan prosjektet oppfyller fondets formål, max 1 side
Prosjektbeskrivelse, max 5 sider
CV for søker

Les mer her
Søknad og vedlegg sendes til post@dknvs.no. Søknadsfristen er 1. mai 2018.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (23.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
DKNVS logo
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.