SISTE FRIST FOR PÅMELDING! Invitasjon til SMART-BY kick-off workshop, tirsdag 8. mai 2018 kl. 9-13


Forsknings- og innovasjonsavdelingen inviterer forskere, postdocs. og ph.d.-kandidater til kick-off workshop om "Smartby", tirsdag 8. mai 2018, kl. 9-13

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) ønsker å samle forskningsmiljøene ved UiS, NORCE og SUS til en kick-off workshop for å diskutere felles tilnærminger, som kan gi grobunn for spennende, multi-disiplinære prosjekter med våre regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen «Smartby». Vi ønsker til denne kick-off forskere, postdocs. og ph.d.-kandidater, fra alle disipliner, som har interesse for “Smartby” velkommen til å delta på workshop. Dette vil bli fulgt opp senere med en ny samling med eksterne partnere.

Programmet for dagen finner du her.

Vennligst bruk følgende link for å melde deg på. (Pga. matservering er frist for påmelding satt til 1. mai)

More Information in English.

 

Dato: 8. mai 2018

Tidspunkt: 9:00 - 13:00

Sted: KA AUD-052

For spørsmål kontakt lene.e.myhren@uis.no


Sist oppdatert av Lene Elisabeth Myhren (03.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.