Nytt strukturert skriveseminar for vitenskapelig ansatte ved SV-fakultetet 2. - 4. mai 2018


For tiende gang inviterer vi til strukturert skriveseminar ved SV-fakultetet. Seminaret blir holdt på Sola Strand Hotel, fra onsdag 2. mai kl. 16:00 til fredag 4. mai kl. 15:00.

Er det vanskelig å strukturere skrivetiden? Går det an å få skrevet noe hvis du bare har et par timer til rådighet? I dette seminaret legger vi til rette for en lengre sammenhengende periode, hvor hovedformålene med seminaret er egen skriving og å:

  • gi vitenskapelig ansatte sammenhengende tid til å skrive på eget pågående arbeid
  • gi opplevelse av at det nytter å sette seg ned og skrive selv om man bare har 1-2 timer til rådighet
  • lære å sette realistiske mål for progresjon i skrivearbeidet – noe som er viktig for den enkeltes motivasjon.

Påmelding foregår etter førstemann-til-mølla-prinsippet, men førsteprioritet blir gitt til som ikke har deltatt på strukturert skriveseminar tidligere. Ph.d.-stipendiater inviteres også til å delta, men med en egenandel på kr. 2000.

Det er en forutsetning at man

  • arbeider med en publikasjon (artikkel eller bokkapittel), med mål om å bearbeide/ferdigstille denne på seminaret (ev kappe for stipendiater),
  • deltar på hele seminaret og overnatter på hotellet (enerom).

Det er ikke lagt opp til gjennomgang eller diskusjon av hverandres arbeider i løpet av seminaret, som ledes av førsteamanuensis Trude Furunes.

Utgiftene til oppholdet blir dekket av fakultetet. Instituttleder må være orientert om og anbefale søknad om deltagelse.

Vi gjør oppmerksom på at ev avmelding (av andre årsaker enn medisinske) må meldes minimum en uke før oppstart av seminaret av hensyn til eventuell venteliste og hotellets endringsfrist.

Påmeldingsfrist: 13.04.2018

Send søknadsskjema via internposten eller på e-post til Eirik Østensjø Tjelle (eirik.tjelle@uis.no)

Det er plass til inntil 24 deltagere på seminaret.


Sist oppdatert av Eirik Østensjø Tjelle (03.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.