Velkommen til skriveseminar for vitenskapelig ansatte


Dette er et seminar for deg som ønsker å jobbe intensivt med egen tekst. Seminaret passer for deg som ikke finner tid til skriving i hverdagen, og som vil være med på et strukturert seminar med hovedmål å produsere egen tekst. Seminaret er for vitenskapelige ansatte ved TN og HV.

English version below

Har du begynt på en publikasjon, men så har det stoppet opp litt? Får du ikke tid til å skrive innimellom undervisning, e-poster og folk som bare titter innom kontoret for en ”rask prat”? Her er løsningen! Et strukturert skriveseminar på Sola Strand Hotel 30. mai - 01. juni. Her vil du få mulighet til sammenhengende jobbing med egen tekst. I tillegg vil du kunne lære mer om hvordan du kan sette realistiske mål for progresjon i skrivearbeidet. Du vil også kunne se at det nytter å sette seg ned for å skrive, selv om du bare har en time eller to til rådighet. Seminaret skal motivere og inspirere til videre skriving.

Det er en forutsetning at du har startet arbeidet med en egen tekst, slik at du har et utgangspunkt å jobbe med, og at du deltar på hele seminaret – med overnatting på enerom på hotellet.

Påmelding skjer etter førstemann(-kvinne)-til-mølla-prinsippet, men personer med stilling hvor de både forsker og underviser vil blir prioritert. Det er totalt 30 plasser på seminaret.

Seminaret er for ansatte ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og det helsevitenskapelige fakultet, så her kan du også få mulighet til å utvide nettverket ditt.

Høres dette spennende ut er det bare å fylle ut søknadsskjema og sende det til Nina Stava på nina.h.stava@uis.no før 4. april.

Utgiftene dekkes av fakultetet – du trenger kun godkjenning av instituttleder

Søknadsskjema
Program

 

English:

This is a seminar for those who wish to work intensively with their own texts. The seminar is suitable for those who do not find time for writing in the daily, and want to participate in a structured seminar with the main goal to produce their own text.

Have you started writing on a publication, but find you do not have time to finish it? Do you feel like you do not have time to write in between lectures, emails and people just stopping by your office for a quick chat? Here is the solution! A structured writing seminar at Sola Strand Hotel 30 May - 01 June. At the seminar you will have the opportunity for continuous work on your own text. In addition, you will be able to learn more about how to set realistic goals for progress in your writing. You will also be able to see the value in writing, even if you only have an hour or two at your disposal. The seminar will motivate and inspire for further writing.

It is a prerequisite that you have started writing a text to use as a starting point at the seminar. We also ask that you attend the entire seminar - with accommodation in single rooms at the hotel.

Enrollment after the first come, first served-principle, but if you have a position where you are expected to research and teach, you might get prority. There are a total of 30 places at the seminar.

The seminar is open for staff at the Faculty of Science and Technology and the Faculty of Health Sciences, so you will also have the opportunity to extend your network.

If this sounds exciting, send an electronic application to Nina Stava at nina.h.stava@uis.no before April 4th.

The expenses are covered by the Faculty, all you need is approval from your Head of Department. 

Application form
Programme


Sist oppdatert av Mari Løvås (20.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.