Utlysning av arbeids- og fagutvilingsstipend


Som et bidrag til utvikling og implementering av lokalbaserte forsknings-, forsøks-, og utviklingsprosjekter utlyser RKBU Vest arbeidsstipend og fagutviklingsstipend. Søknadsfrist 1. april!

Mer informasjon og søknadsskjema

Arbeidsstipend

Stipendet vil kunne dekke lønn og driftsmidler for permisjoner inntil to måneders varighet. Midlene kan anvendes til å forberede eller utarbeide mer omfattende prosjektsøknader, samt til bearbeidelse av tidligere innsamlet materiale, til utforming eller ferdigstillelse av publikasjoner o.l.

Søknadsfrist: 1. april

Fagutviklingsstipend

Gjennom fagutviklinsstipend stimulerer vi ansatte i praksisfeltet til å dokumentere praksiserfaringer og/eller å dokumentere innholdet i og erfaringer med et fagutviklingsprosjekt.

Søknadsfrist: 1. april
 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (22.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no