Endringer for FRIPRO 2013


Årets FRIPRO-utlysning vil vektlegge dristighet og fornyelse i forskningen, og vil sette fokus på unge forskertalenter. Søknadsfrister er 29. mai 2013.

Det blir fire søknadskategorier i FRIPRO fra og med 2013.

Unge forskertalenter er en ny søknadskategori

Søkere må oppfylle følgende kriterier:

 • Søkeren må ha demonstrert evne til å drive selvstendig forskning av høy vitenskapelig kvalitet utover doktorgradsarbeidet.
 • Det må ved søknadsfristen ha gått 2 – 8 år siden avlagt doktorgrad (med tillegg for lovbestemte permisjoner og langvarig sykefravær i perioden etter at doktorgraden ble avlagt)
 • Søkeren må være 39 år eller yngre ved søknadsfristen (med tillegg for lovbestemte permisjoner og langvarig sykefravær, uavhengig av tidspunkt for permisjonen/fraværet)
 • Både fast og midlertidig ansatte i akademia og i instituttsektoren kan søke
 • Stipendet kan søkes maksimalt tre ganger
 • Stipendet kan bare mottas én gang

I søknaden til unge forskertalenter kan man søke om:

 • Lønnsmidler til prosjektleder
 • Midler til 1-2 stillinger i tillegg til prosjektleder (PhD, postdoktor, forskerstilling)
 • Driftsmidler
 • Avskrivningsmidler for utstyr
 • Mellom 3 og 7 millioner kroner
 • Maksimalt 4 års prosjektperiode

Forskerprosjekt

Denne kategorien er forbeholdt de etablerte forskerne som har erfaring godt utover en postdoktorperiode. Ved søknadsfristen må det ha gått minst 6 år siden disputas. Man kan søke om inntil 9 millioner kroner.

Personlig postdoktorstipend og arrangementsstøtte

Denne ordningen videreføres uten endringer.

Dristig og nyskapende
Vitenskapelig kvalitet har alltid og skal fremdeles være avgjørende for tildeling fra FRIPRO. Nytt nå er at FRIPRO også skal fremme dristighet – innenfor alle søknadskategoriene.

Graden av dristighet og faglig fornyelse i prosjektet vil bli vurdert ut fra om forskningen bærer preg av:

 • stort potensial for grenseoverskridende resultater og faglig fornyelse
 • kreativitet og ukonvensjonell tilnærming
 • teoretisk og metodisk fornyelse
 • at den har betydning for flere fagområder

Les mer her

Har du spørsmål, kontakt Forsknings- og innovasjonsavdelingen, ved rådgiver for NFR-prosjektstøtte Vibeke Hervik Bull

 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (15.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no