20 millioner til nytt samfunnssikkerhetsprogram (SAMRISK)


Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at det startes opp et nytt femårig forskningsprogram for samfunnssikkerhet og beredskap i Forskningsrådet. 20 millioner kroner settes av til dette i 2013.

Forskningsrådet har allerede etablert et eget programplanutvalg som skal legge fram et grunnlag for et nytt forskningsprogram for samfunnssikkerhet. Det skal foreslå faglig og tematisk innretning for programmet.

Les mer her

Lenke til SAMRISK

Lenke til NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Ved spørsmål, kontoakt Forskningssekretariatet, ved Karoline Høibo


Sist oppdatert av Karoline Høibo (09.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no