Mer forskning på helse- og velferdstjenestene


Første utlysning er klar for Forskningsrådets nye program for praksisrettet FoU for helse- og velferdstjenestene (PraksisVEL). Søknadsfrist 17. oktober

Programmets mål er å videreutvikle helse- og velferdstjenestene, i tillegg til å videreutvikle utdanningene innenfor dette fagfeltet. Programmet skal bidra til samarbeid mellom forskning, utdanning, yrkesutøvere og
brukere. Det skal også styrke praksisbasert forskning og kunnskapsbasert praksis.

Les mer her

Se også St.meld. 13 "Utdanning for velferd", som danner grunnlaget for dette nye programmet.

Utlysningen er å finne på Forskningsrådets sider

Har du spørsmål, eller ønsker bistand med en søknad, ta kontakt med Forskningssekretariatet ved rådgiver for NFR prosjektstøtte, Karoline Høibo


Sist oppdatert av Karoline Høibo (24.08.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no