Fransk-Norsk Stiftelse (FNS) - neste søknadsfrist er 1. oktober 2012


Fransk-Norsk Stiftelse (FNS) støtter bilaterale FoU-prosjekter som gjennomføres i regi av næringslivet i begge land. FNS kan også gi støtte til bilaterale, faglige seminarer og konferanser. Nest frist for å søke om midler er 1. oktober 2012.

Hvem kan søke om støtte
Søknader fra små og mellomstore bedrifter er prioritert, gjerne i samarbeid med institutter og universiteter. Dersom institutter og universiteter søker om støtte, må en bedrift være involvert i søknaden, i begge land.

Om søknadene
Søknadene vurderes av fagpersoner i begge land. Vedtak om støtte fattes av Stiftelsens styre. Dersom søknaden godkjennes, kan støtte til norske bedrifter utbetales direkte fra FNS i Norge. På fransk side må derimot prosjektdeltakerne søke om støtte gjennom det franske virkemiddelapparatet, slik som ANR, OSEO, ANVAR eller andre som gir offentlig støtte til forskningsprosjekter. Prosjektet kan formelt starte opp når finansiering er på plass på fransk side. Erfaringsmessig tar dette tid.

Støttebeløp
Norske deltakere kan få opp til 400.000 kr i støtte per år, men maks 50% av relevante, norske kostnader. Samlet støtte på norsk side er 1,2 MNOK per prosjekt. Støtten på fransk side er ofte av samme størrelsesorden.

Aktuelle fagområder
Havbruk og næringsmiddelindustri
Bioteknologi og biomedisinsk industri
IKT
Miljøteknologi og energi
Marin forskning og teknologi
Materialer
Olje- og gassleting og produksjon

Ta kontakt med Randi Aarekol Basmadjian i forskningsrådet  før søknad sendes inn!
 

Randi Aarekol Basmadjian
Norges forskningsråd, Divisjon for innovasjon
Postboks 2700 St. Hanshaugen, 0131 OSLO
Rådgiver
Mobiltlf. +47 98 22 35 63, tlf +47 2203 7048
Sekretariatsleder for Fransk-Norsk Stiftelse: http://www.forskningsradet.no/fns
Koordinator for PES: http://www.forskningsradet.no/pes


Mer informasjon og søknadsskjema:
http://www.forskningsradet.no/fns

Informasjon på fransk nettside
http://www.ffn-fns.fr/

For mer infomasjon kontakt EU/NFR enheten ved UiS
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (02.08.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no