DAADppp-stipend 2013 til forskerutveksling med Tyskland ( IS-DAAD )


Vitenskapelig ansatte/forskergrupper inviteres til å søke støtte til korte opphold i Tyskland for å starte og utvikle felles forskningsprosjekter. Søknadsfrist: 05.09.2012 13:00 CET

Vitenskapelig ansatte/forskergrupper (normalt 2-4 personer) kan søke om støtte til kortvarige opphold i Tyskland som går over ett eller to fortløpende kalenderår. Det er en forutsetning at prosjektet omfatter yngre forskere/ph.d.-kandidater (master-studenter kan også delta) og at alle deltar i reisevirksomheten.

Det vil bli gitt prioritet til samarbeid som er nytt og har potensialet til å utvikle seg til et bærekraftig samarbeid i framtiden. Midlene er såkalte såkorn-midler, og skal benyttes til reisevirksomhet til samarbeidspartnerne i Tyskland. Lønnskostnader kan ikke dekkes.

Merk spesielt at søknadene må være mottatt i begge land (NFR i Norge/DAAD i Tyskland) for å bli behandlet. 

Programmet er åpent for alle fagområder og disipliner. Vitenskapelig ansatte/forskergrupper innen humaniora og samfunnsvitenskapelige fag oppfordres særskilt til å søke.

Les mer her

Har du spørsmål eller ønsker bistand med en søknad, ta kontakt med Forskningssekretariatet ved Karoline Høibo


Sist oppdatert av Karoline Høibo (30.07.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no