Nytt stort forskningsprogram innen petroleum


NFR-programmet PETROMAKS går mot en avslutning. Den foreløpige programplanen for det nye PETROMAKS-programmet foreligger nå, og den første utlysningen er ventet å komme før sommeren.

Den foreløpige programplanen vektlegger den samfunnsmessige betydningen av petroleumssektoren, mulighetene og utfordringene som ligger i å realisere gjenværende ressurser på norsk sokkel og behovet for forskning, utdanning, kompetansebygging og økt innovasjonstakt for å utnytte ressursene på best mulig måte.

Programmet vil i særlig grad legge til rette for forskning og teknologiutvikling for økt utvinning fra felt i drift, leting i umodne områder, energieffektivisering, reduksjon av utslipp og HMS.

Foreløpig programplan og annen informasjon om programmet finnes på NFRs nettsider

Ta gjerne kontakt med rådgiver for NFR-prosjektfinansiering Karoline Høibo ved spørsmål eller ønske om bistand.


Sist oppdatert av Karoline Høibo (20.06.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no