Doktorgrad på implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt


Onsdag 18. april disputerer Pål Roland for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Roland har sett på utfordringer med å omsette teori til praksis ved innføring av skoleutviklingsprogrammet Respekt.

Roland (55) er førstelektor ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS). Programmet Respekt er utviklet ved Senter for atferdsforskning og har som mål å forebygge og redusere problematferd ved å involvere alle skolens aktører.


Roland har gjennomført en casestudie gjennom to år. I denne perioden har han gjennomført intervju med et utvalg lærere ved tre tidspunkt. Studien har også bestått av feltmøter i denne tidsperioden.


- Resultatene viser at programarbeidet var preget av uklarhet og sprikende forpliktelse i organisasjonen. Ledelsen og prosjektgruppen hadde for liten drivkraft til å være den motoren de var tiltenkt, sier Roland.
 

- Når det gjelder en kjernekomponent i Respektprogrammet - det autoritative perspektivet - uttrykker lærerne at relasjonsarbeid til elevene er en mer komplisert og mindre konkret faktor å implementere enn arbeidet med kontroll, sier han.


Om disputasen
Pål Roland disputerer for ph.d.-graden ved Det humanistiske fakultetet, Universitetet i Stavanger onsdag 18. april. Hans hovedveileder har vært Unni Vere Midthassel ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.


Alle interesserte ønskes velkommen både til prøveforelesning, med emne «Skoleledernes rolle som endringsledere», klokken 10.00 og til disputas klokken 12.00. Tittel på avhandlingen er «Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt».
 

Arrangementet finner sted i Kjell Arholms hus, auditorium A-2.
 

Disputasen blir ledet av prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger, Gunnar Nerheim.

Bedømmelseskomiteen består av Kjell Skogen, professor emeritus Universitetet i Oslo, Ulf Blossing, associate professor Göteborgs universitet og Elsa Westergård, førsteamanuensis ved Senter for atferdsforskning, UiS (administrator).

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.


 


Sist oppdatert av Marit Oddvarsdotter Øvregård (16.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrett av Pål Roland som disputerer om skoleutviklingsprogrammet Respekt
Pål Roland disputerer om implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no