100 mill. til forskningsprosjekter om utvikling i- og samarbeid med Russland


NORRUSS et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram som skal frambringe kunnskap av relevans for norsk utenrikspolitikk og utbyggingen av internasjonale relasjoner i nord, og for norsk-russiske relasjoner innenfor næringsliv, politikk, forvaltning og det sivile samfunn. NORRUS lyser nå ut over 100 mill. Frist 18. april.

The NORRUSS programme will run from 2012 – 2016 with support from the Ministry of Foreign Affairs and comprises two thematic dimensions, both with views to Norwegian interests:

1. Challenges and Opportunities in the High North. Russia`s Relations with the Outside World

2. Developments in Russia - Politics, Economy and Society

 

For programplan og øvrig informasjon om programmet, se NORRUSS-programnettsider

Utlysningen finner du her

Har du spørsmål eller ønsker bistand med en eventuell søknad, ta kontakt med Forskningssekretariatet ved rådgiver for NFR-prosjektfinansiering Karoline Høibo


Sist oppdatert av Karoline Høibo (07.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no