Forskningsinfrastruktur - ny utlysning til vinteren


På INFRA-dagen 2012 16. februar ble Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart for forskningsinfrastruktur lagt fram

Det nye veikartet skal:

  • synliggjøre store og viktige infrastrukturer som er avgjørende for å nå forskningspolitiske mål
  • anvendes for langsiktig planlegging av investeringer i store forskningsinfrastrukturer
  • veilede offentlige eller private finansiører av forskningsinfrastruktur, ved å løfte fram prosjekter som er grundig utredet og kvalitetssikret, og anses investeringsklare, men helt eller delvis mangler finansiering
  • være en del av Forskningsrådets beslutningsverktøy for hvordan kommende utlysninger av midler til forskningsinfrastruktur bør innrettes
  • tydeliggjøre norsk deltakelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer og vise balansen og relasjonen mellom slik deltakelse og nasjonale investeringer

Neste utlysning av 330 mill. kr. er ventet å komme sent høsten 2012 eller tidlig vår 2013. Det vil være mindre midler til disposisjon i år enn tidligere år, og når innvilgelsesprosenten har ligget på 5 % de siste to årene, sier det seg selv at konkurransen vil være svært hard. Institusjonene vil sannsynligvis bli bedt om å prioritere søknader.

Forskningsrådet diskuterer nå om utlysningen skal gjelde alle prioriterte fagfelt (se strategien), eller kun utvalgte.

Det forventes høy grad av SAK - Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon.

Les mer her

Ved spørsmål, ta kontakt med Forskningssekretariatet ved Karoline Høibo


Sist oppdatert av Karoline Høibo (17.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no