Midler til nye nasjonale forskerskoler


Søknadsfrist er 30. mai. Særlig vekt vil bli lagt på profesjonsfagene

Stortinget har bevilget midler til nye nasjonale forskerskoler: 20 mill. kroner per år i 8 år.

I statsbudsjettet for 2012 er det avsatt midler til nye nasjonale forskerskoler. Forskningsrådet vil publisere en foreløpig utlysning på nettsidene i første halvdel av mars. Søknadsfristen blir 30. mai 2012.

I utlysningen vil Forskningsrådet invitere til søknader om midler til nasjonale, nettverksbaserte forskerskoler. De oppfordrer særlig til å utarbeide opplegg for skoler som styrker doktorgradsutdanningen og forskningsaktiviteten i profesjonsfagene.

Forskningsrådet planlegger et informasjonsmøte for aktuelle søkere i siste halvdel av mars. De vil legge ut informasjon om møtet på Forskningsrådets nettside for de nasjonale forskerskolene.


Sist oppdatert av Karoline Høibo (09.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no